4 Eylül 2019 Çarşamba

DANSÖZArtistic Direction & Performance: Tümay Kılınçel
Dramaturgy: Berna Kurt
Outside Eye: Sherin Hegazy 
Music Design & Live Music: Leila Moon
Lightdesign: Camilla Vetters & Jost von Harlebem
Technical Director: Jost von Harlebem
Production: Eva Kern

Trailer: https://vimeo.com/368172457

Premiered in Treibstoff Festival: https://www.treibstoffbasel.ch/produktionen/dansoez

Dansöz Team's Talk about Audience Feedbacks: https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=KaaZPkjHBGY


The project Dansöz aims to locate ‘oriental dance(s)’ as a serious dance genre in the Western European art landscape and to develop an artistic positioning to it. The ‘belly dance’ is its central motif, including, among other things, the orientalist, eroticized and exoticized image of women and its detoxification from a feminist perspective. The aim is to create a space and a language of self-empowerment based on the ‘belly dance’ style and to bring it to the agenda of the dance scene as a ‘serious’ and/or ‘artistic’ and emancipated dance genre.

...........

Dansöz projesi ‘oryantal/doğulu dans(lar)ı Batı Avupa dans sahnesine ciddi bir dans türü olarak taşımayı ve bu dans türüne yönelik sanatsal bir konumlanma üretmeyi amaçlıyor. Temel motifi, ‘göbek dansı’nda öne çıkan oryantalist, erotikleştirilmiş ve egzotikleştirilmiş kadın imgesini feminist bir perspektifle ‘arındırmak’. Hedefi, ‘göbek dansı’nı temel alan bir güçlenme alanı ile dili yaratmak ve bunu dans sahnesinde ‘ciddi’ ve/ya ‘sanatsal’ ve özgürleştirici bir dans türü olarak gündeme getirmek.